אנשי קשר למשקיעים

לקבלת מידע נוסף בנוגע לקבוצת מגדל


דלית ויכסלבאום

מנהלת תקשורת תאגידית וקשרי משקיעים