חברי הנהלה ונושאי משרה

 • מוטי רוזן

  מוטי רוזן

  מנכ"ל
  תאריך לידה:
  26.11.1956
  השכלה:
  בוגר חשבונאות וכלכלה (אוניברסיטת ת"א), לימודי תואר שני במנהל עסקים, רואה חשבון.
  כיהן כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ וכדירקטור בחברות הבנות המוחזקות על ידה מטעמה בחברות ובגופים אחרים עד שנת 2017.
  תאריך התחלה:
  01.02.2021
 • יוסי בן ברוך

  יוסי בן ברוך

  מנהל כספים
  תאריך לידה:
  25.11.1970
  השכלה:
  בוגר במשפטים וחשבונאות (אוניברסיטת תל אביב), מוסמך במנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב), בעל רשיון עו"ד ורו"ח, בעל כשירות לרישיון מנהל תיקים (למעט התמחות).
  תפקידים נוספים:
  מנהל כספים במגדל חברה לביטוח בע"מ. מנהל כספים ודירקטור במגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ, במגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ. יו"ר דירקטוריון מגדל אשכול פיננסים בע"מ, מגדל שירותי מימון בע"מ, מגדל אחזקות נדל"ן בע"מ, נכסי המגן בע"מ, פל בית המגן בע"מ, מגדל שירותי ניהול בע"מ ומגדל ליסינג בע"מ. מנהל כספים ומנכ"ל מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ. דירקטור במגדל ניהול תביעות בע"מ, מגדל טכנולוגיות בע"מ, סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ, שחם סוכנויות ביטוח (1977) בע"מ, שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1998) בע"מ ומבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ דירקטור וחבר ועדת ביקורת במגדל שוקי הון (1965) בע"מ.
  כיהן כמנכ"ל מגדל שוקי הון (1965) בע"מ משנת 2014 ועד לאוגוסט 2018 ובמקביל כיהן גם כיו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות הבנות בקבוצת שוקי הון. בין השנים 2000 – 2014 כיהן כחשב ויועץ משפטי באליהו חברה לביטוח בע"מ, שלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות בנות.
  תאריך התחלה:
  02.10.2018
 • אילנה בר

  אילנה בר

  היועצת המשפטית, מנהלת סיכונים משפטיים וממונה קבוצתית על האכיפה
  תאריך לידה:
  07.11.1965
  השכלה:
  בוגרת משפטים (אוניברסיטת בר-אילן), מוסמכת משפטים (אוניברסיטת האוורד, ארה"ב), עורכת דין.
  תפקידים נוספים:
  יועצת משפטית של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, יועצת משפטית במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ וחברות נוספות בקבוצת הביטוח מגדל. ממונה אכיפה החל מ- 14.11.2019
  תאריך התחלה:
  10.07.2001
 • טלי כסיף

  טלי כסיף

  מזכירת החברה
  תאריך לידה:
  13.02.1957
  השכלה:
  בוגרת במשפטים (אוניברסיטת תל-אביב), עורכת דין.
  תפקידים נוספים:
  מזכירת החברה של מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ וחברות נוספות בקבוצת הביטוח מגדל
  תאריך התחלה:
  18.03.1991
 • תמיר סולומון

  תמיר סולומון

  מבקר פנים של החברה
  תאריך לידה:
  13.03.1973
  השכלה:
  בוגר בכלכלה וניהול, המכללה למינהל; מוסמך במנהל עסקים, הקריה האקדמית.
  תפקידים נוספים:
  מבקר פנים של מגדל חברה לביטוח בע"מ.
  תאריך התחלה:
  25.01.2019
 • מיכל גור-כגן

  מיכל גור-כגן

  מנהלת הסיכונים של החברה
  תאריך לידה:
  03.03.1976
  השכלה:
  (בוגרת כלכלה (מכללת עמק יזרעאל), מוסמכת מנהל עסקים (אוניברסיטת ת"א)
  תפקידים נוספים:
  שמשה מנהלת תחום מוסדות פיננסים - S&P מעלות עד מאי 2016.
  מנהלת הסיכונים של מגדל חברה לביטוח בע"מ וחברות נוספות בקבוצת הביטוח מגדל.
  תאריך התחלה:
  25.07.2016