ועדות

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים


 • גב' לינדה בן שושן, דירקטורית חיצונית
 • מר אריה מינטקביץ
 • מר שלמה הנדל

ועדת ביקורת


 • מר שלמה הנדל, דירקטור חיצוני - יו"ר
 • גב' לינדה בן שושן, דירקטורית חיצונית
 • ד"ר גבריאל פיקר
 • מר איתן בן אליהו

ועדת תגמול


 • מר שלמה הנדל, דירקטור חיצוני - יו"ר
 • גב' לינדה בן שושן, דירקטורית חיצונית
 • מר אריה מינטקביץ
 • מר איתן בן אליהו