דירקטוריון מגדל


רשימת הדירקטורים בחברת האחזקות וחברת הביטוח

דירקטוריון - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ


  • מר שלמה אליהו, יו"ר
  • דר' גבריאל פיקר
  • מר עוזי מוסקוביץ
  • מר אריה מינטקביץ
  • מר שלמה הנדל , דירקטור חיצוני
  • מר חיים רמון
  • גב' לינדה בן שושן, דירקטורית חיצונית
  • מר כרמי גילון