מבנה ואחזקות

הרכב החברות ומבנה הפעילות

בעלת השליטה של מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") הינה מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("מגדל אחזקות").
אליהו הנפקות בע"מ ("אליהו הנפקות") הינה בעלת שליטה במגדל אחזקות, והיא מחזיקה כ-68% מהון המניות של מגדל אחזקות. בעלת השליטה באליהו הנפקות הינה אליהו 1959 ע"מ.


להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של מגדל אחזקות:
להגדלת התרשים לחץ כאן >> 


התרשים ממפה את החברות בקבוצת מגדל אולם אינו כולל את כל הגורמים העונים על הגדרת צדדים קשורים.
לרשימה המלאה של הצדדים הקשורים לחץ כאן>>