ועדות

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים


  • גב' מירב בן כנען הלר, דירקטורית חיצונית – יו"ר
  • מר אריה מינטקביץ
  • מר שלמה הנדל

ועדת ביקורת


  • מר שלמה הנדל, דירקטור חיצוני - יו"ר
  • גב' מירב בן כנען הלר, דירקטורית חיצונית
  • מר אריה מינטקביץ

ועדת תגמול


  • מר שלמה הנדל, דירקטור חיצוני - יו"ר
  • גב' מירב בן כנען הלר, דירקטורית חיצונית
  • מר אריה מינטקביץ