ועדות

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים


  • גב' מירב בן כנען הלר, דירקטורית חיצונית – יו"ר
  • גב' רונית בודו, דירקטורית חיצונית
  • מר אריה מינטקביץ

ועדת ביקורת


  • גב' רונית בודו, דירקטורית חיצונית – יו"ר
  • גב' מירב בן כנען הלר, דירקטורית חיצונית
  • דר' גבריאל פיקר

ועדת תגמול


  • גב' רונית בודו, דירקטורית חיצונית
  • גב' מירב בן כנען הלר, דירקטורית חיצונית