ועדות

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים


  • מירב בן כנען הלר - דח"צית, יו"ר
  • בודו רונית - דח"צית
  • אברהם ביגר - דח"צ

ועדת ביקורת


  • בודו רונית - דח"צית, יו"ר
  • מירב בן כנען הלר - דחצ"ית
  • אברהם ביגר - דח"צ
  • דר' גבריאל פיקר

ועדת תגמול


  • מירב בן כנען הלר - דח"צית
  • בודו רונית - דח"צית
  • אברהם ביגר - דח"צ, יו"ר