דירקטוריון מגדל


רשימת הדירקטורים בחברת האחזקות וחברת הביטוח

דירקטוריון - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ


  • יו"ר אליהו שלמה
  • ד"ר גבריאל פיקר
  • עוזי מוסקוביץ
  • בודו רונית - דירקטורית חיצונית
  • מירב בן כנען הלר - דירקטורית חיצונית
  • אברהם ביגר - דירקטור חיצוני